Prisutnost fitoplazme 'Candidatus Phytoplasma prunorum' u nasadima marelice u Baranji


Citation
Ivić et al. (2017). Pomologia Croatica 21 (1-2)
Names (1)
Subjects
General Earth and Planetary Sciences General Environmental Science
Abstract
Tijekom 2015. godine u Baranji je došlo do masovnog propadanja nasada marelice. Iako sve upućuje da je uzrok pojave smrzavanje, određen broj voćnjaka je pregledan kako bi se u njima utvrdila eventualna prisutnost biljnih bolesti. U osam nasada marelice u Baranji sakupljena su 63 uzorka sa stabala sa simptomima odumiranja te su analizirani na prisutnost patogena 'Candidatus Phytoplasma prunorum', uzročnika europske žutice koštičavog voća. Fitoplazma je utvrđena u četiri od osam nasada, ukupno u 15 od 63 uzoraka (24 %). Masovno propadanje marelice u Baranji tijekom 2015. nije povezano sa zarazom fitoplazme 'Ca. Phytoplasma prunorum', no prisutnost tog patogena potrebno je uzeti u obzir kod uzgoja osjetljivih voćnih vrsta i proizvodnje sadnog materijala na tom području.
Authors
Publication date
2017-08-31
DOI
10.33128/pc.21.1-2.9