Language and Linguistics


Publications
1

Iam candidatus est fidei, quem filiorum et nepotum credens turba circumdat: zadnja stoletja rimskega poganstva

Citation
Maver (2003). Keria: Studia Latina et Graeca 5 (2)
Names
Abstract
Prispevek obravnava usodo rimske poganske religije v zadnjih stoletjih njenega obstoja, predvsem v obdobju med 3. in 5. stoletjem po Kristusu. Najprej na kratko predstavi temeljne značilnosti rimskega poganstva, kot sta rimsko razumevanje pojma "numen" in osredinjenost na kultni formalizem. V nadaljevanju se ukvarja s silnicami, ki so prispevale k postopnemu upadu starih izročil, npr. splošno krizo rimskega cesarstva v drugi polovici 3. stoletja in prevladujoče henoteistične težnje v sočasnem ve